top of page

יוגה והפסיכולוגיה של הגוף

יוגה והפסיכולוגיה של הגוף -קורס הכשרה שנתי להוראת יוגה וטיפול הוליסטיקורס מעמיק מרתק ומחדש שהינו מסע העמקה אל מסתרי החיבורים בין הגוף, הנפש, הרגש, התודעה,

והמציאות שהם יוצרים בכל רגע בחיינו.Comments


bottom of page